Plasthylsor

FL Pipe har levererat plasthylsor till plastindustrin allt sedan år 2000.

Plaströr

Vi har ett stort urval av plaströr. Om du inte hittar lämpliga produkter i vårt sortiment tillverkar vi även rör på beställning.

Compounding

Vi levererar råvaror för compounding enligt beställning. Vi kan också leverera små provpartier om 5000 kilo på snabb tidtabell.

Produkt­utvecklings­projekt

Vi utför produktutvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder. Vår styrka är vår innovativitet och att vi vågar ta tag också i till synes omöjliga projekt.

Vi utnyttjar biflöden

En av våra stora styrkor är att vi utnyttjar industrins biflöden.

Raka rör

FL Pipe är ett helfinskt företag med placeringsort i Mellersta-Österbotten.

Raka rör allt sedan år 2000

Våra huvudprodukter är plasthylsor, plaströr, råvaror för compounding samt produktutvecklilngsprojekt som vi genomför tillsammans med våra kunder. Största delen av vår produktion används av plastindustrin i Finland. Vi har export till Sverige och Danmark. FL Pipe är ett helt finländskt familjeföretag.

Plasthylsor och -rör

Vi har ett stort sortiment med ett mångsidigt urval av storlekar och modeller. Om du inte hittar lämpliga produkter i vårt färdiga produktsortiment tillverkar vi de produkter du behöver på beställning. Våra plasthylsor består till 100 procent av återvunnen råvara.

Kompaundointi

Vi erbjuder våra kunder också compoundingråvaror, och använder allt mera compounding i våra processer.
Vi har många års erfarenhet och en gedigen knowhow om olika råvarors lämplighet för produktion av plaströr och -hylsor.

Produktutveckling och innovationer

Just nu investerar vi stort i produktutveckling. Vårt mål är att utveckla helt nya råvaror för industriellt bruk. Vår produktutveckling arbetar idag med flera nya och miljövänligare råvaror som utvinns ur industrins biflöden. Tack vare vårt nya moderna laboratoriom som färdigställdes hösten 2016 är vår kvalitetskontroll nu ännu noggrannare än förut.