Byggare

Avloppsrör

Vi har Nordic Poly Mark -godkännande för tillverkning av avloppsrör. Behövliga godkännandedokument levereras i samband med offerten.
FL Pipe tillhandahåller förutom avloppsrör också HT-delar (Wiitta Oy), avloppsbrunnar samt markbäddar för avloppsvatten.

Intresserad?

Begär offert
Märkning Enligt bestämmelserna
Snedskärning I ytterkanten
Färger Standardfärger nedan, andra färger enligt överenskommelse
Längder HTTP 32 x 1000 – 3000 / vit
HTPP 50 x 1000 – 3000 / grå
HTPP 75 x 1000 – 6000 / grå
HTPP 110 x 1000 – 6000 / grå
HTPP 160 x 1000 – 6000 / rödbrun

Regnvattenrör

FL Pipe levererar regnvattenrör. Regnvattenrör finns i flera olika storlekar. Diameter 75-160 mm och längd 6 meter eller i 50 meters rulle.

Intresserad?

Begär offert

Dräneringsrör

FL Pipe levererar dräneringsrör 65-100 i rulle och 110-315 mm i längder.

Intresserad?

Begär offert

Dagvatten- och avloppsbrunnar

Ta kontakt så bygger vi en lösning som fungerar för era önskemål och behov.
Läs mera: http://vesiensuojelu.fi/jatevesi/

Intresserad?

Begär offert

Avlopps- och dagvattenbrunnar

Ta kontakt så bygger vi en lösning som fungerar för era önskemål och behov.
Läs mera: http://vesiensuojelu.fi/jatevesi/

Intresserad?

Begär offert