Jordbyggnad

Avloppsrör

Vi har Nordic Poly Mark -godkännande för tillverkning av avloppsrör. Behövliga godkännandedokument levereras i samband med offerten.
FL Pipe tillhandahåller förutom avloppsrör också HT-delar (Wiitta Oy), avloppsbrunnar samt markbäddar för avloppsvatten.

Intresserad?

Begär offert
Märkning Enligt bestämmelserna
Snedskärning I ytterkanten
Färger Standardfärger nedan, andra färger enligt överenskommelse
Längder HTTP 32 x 1000 – 3000 / vit
HTPP 50 x 1000 – 3000 / grå
HTPP 75 x 1000 – 6000 / grå
HTPP 110 x 1000 – 6000 / grå
HTPP 160 x 1000 – 6000 / rödbrun

Trumrör

Vi tillhandahåller trumrör med 160-1000 mm diameter i längder enligt kundens önskemål. Vi levererar också brunnar på beställning,

Intresserad?

Begär offert

Skyddsrör

Vi tillverkar kabelskyddsrör enligt standard A och B.
Levereras i föreskriven gul, röd, grön eller grå färg. Eventuella andra färger levereras på särskild överenskommelse.

Intresserad?

Begär offert
Längd 1000-6000 mm
Märkning Bläckstråle mått, råvara, datum och tillverkare.
Snedskärning i inner- och ytterkant
50 x 2,5 x 6000 B
75 x 2,5 x 6000 B
100 x 3,6 x 6000 B
100 x 5,1 x 6000 A
110 x 4,0 x 6000 B
110 x 5,3 x 6000 A

Följande standardmodeller av universalrör finns i vårt lager. Om du behöver något annat, tveka inte att ta kontakt så försöker vi tillmötesgå era behov.

Intresserad?

Begär offert

Standardprodukter

Längder 1000-6000 mm
Längder Bläckstråle mått, råvara, datum och tillverkare.
Snedskärning i inner- och ytterkant
Leveransfärg Endast svart
PP 75 x 6000
PP 110 x 6000
PP 160 x 6000

Dagvatten- och avloppsbrunnar

Ta kontakt så bygger vi en lösning som fungerar för era önskemål och behov.
Läs mera: http://vesiensuojelu.fi/jatevesi/

Intresserad?

Begär offert