Innovativ produktutveckling

Alla mätningar för FL Pipes produktutveckling och kvalitetskontroll görs i vårt nya, moderna laboratorium. Laboratoriet byggdes hösten 2016 och i samband med detta förnyades även all mätutrustning. Idag har vi marknadens effektivaste och pålitligaste mätapparatur till vårt förfogande. Tack vare detta är kvalitetskontrollens mätresultat nu ännu exaktare än tidigare.

En av de senaste årens största investeringar är en år 2015 inköpt dubbelskruv-compounder som används för processering av plast, elastomer och komposit. Maskinens kapacitet möjliggör leverans av både mindre och större råvarupartier till plastindustrin både i hemlandet och på exportmarknaden. Alla processer och parametrar i vår maskinpark för tillverkning av plastkomposit är helt datorstyrda.

Vi startade vår produktutveckling av Compoundråvaror i början av år 2016, och efter många provkörningar och test kan vi idag erbjuda våra kunder CaCO3+PP eller CaCO3+PE råvaror med upp till 80 procents fyllnadsgrad. Vi erbjuder med andra ord våra kunder möjlighet att spara råvarukostnader, och vissa av testen visar att slutprodukternas egenskaper rentav har förbättrats.

Vi vill vara med och ta fram nya produkter och nya möjligheter både för oss själva och andra. Just nu deltar vi i flera olika produktutvecklingsprojekt.

Bland annat deltar vi i gemensamma produktutvecklingsprojekt tillsammans med VTT och flera andra företag, där målet är att utnyttja industrins biflöden vid produktionen av plastråvara samt att ta fram helt nya och ännu mer ekologiska råvaror för industrins behov. De gröna värdena blir allt viktigare i västvärlden. Vi tror därför att ett lyckat resultat av produktutvecklingsprojekten ger oss möjlighet att nå ut med vår verksamhet på den globala marknaden.

Ett annat av våra mycket intressanta produktutvecklingsprojekt som bör nämnas är redan betydligt längre framskridet. Målet är att ersätta hårdmetallprodukter med plastprodukter. Plastens fördel är dess hållbarhet och långa livslängd. Om projektet lyckas kommer det att ge våra samarbetspartner stora kostnadsbesparingar tack vare mindre reparationskostnader.

Lujuusmittaus

Mätning av ringstyvhet

Fyllningsgraden för kalciumkarbonat i compoundern bestäms med hjälp av glödugn.

Mätresultatens korrekthet kontrolleras med kalibreringsvikter.

Kontroll av snedskärningens symmetri.

Fuktmätning av en compounder

Elina har nitton års erfarenhet av laboratoriearbete

Deglar i exikatorn

Kontrollmätning av innerdiametern

Mätresultaten dokumenteras noggrant