Innovatiivista tuotekehitystä

FL Pipen tuotekehitys – ja laadunvalvontamittaukset toteutetaan uudessa modernissa laboratoriossamme. Laboratorion rakentaminen toteutettiin syksyllä 2016 ja samassa yhteydessä uusimme myös kaikki mittauslaitteemme. Tällä hetkellä meillä on käytössämme markkinoiden tehokkaimmat ja luotettavimmat laitteet. Tämän ansiosta laadunvalvonnan mittaustulokset ovat entistäkin tarkempia.  

Viime vuosien merkittävin investointimme on vuonna 2015 hankittu 2-ruuvi-kompaunderi muovien, elastomeerien ja komposittien prosessointiin. Koneen kapasiteetti mahdollistaa sekä pienien että isojen raaka-aine -erien toimittamisen muoviteollisuudelle sekä koti- että vientimarkkinoilla. Muovikomposiittien valmistuksen laitekantamme kaikki prosessivaiheet ja -parametrit toimivat täysin tietokoneohjatusti. 

Kompaundointi raaka-aineiden tuotekehitystyön aloitimme vuoden 2016 alussa ja useiden koeajojen sekä testausten ansiosta pystymme tänä päivänä toimittamaan asiakkaillemme jopa 80% täyttöasteella olevia CaCO3+PP tai CaCO3+PE raaka-aineita. Tarjoamme asiakkaillemme näin ollen säästöjä raaka-aineissa ja osassa testauksia lopputuotteiden ominaisuudet ovat jopa parantuneet. 

Haluamme olla mukana kehittämässä uusia tuotteita ja uusia mahdollisuuksia sekä itsellemme, että muille. Tällä hetkellä olemme mukana useissa eri tuotekehityshankkeissa.

Meneillään on mm. VTT:n ja useamman eri yrityksen yhteisiä tuotekehityshankkeita, tavoitteena on hyödyntää teollisuuden sivuvirtoja muovin raaka-ainetuotannossa sekä luoda kokonaan uusia ja entistä ekologisempia raaka-aineita teollisuuden käyttöön. Vihreät arvot korostuvat länsimaissa jatkuvasti, näin ollen uskommme näiden tuotekehityshankkeiden onnistuessa mahdollisuuksiin laajentaa toimintaamme globaaleille markkinoille. 

Toinen erittäin mielenkiintoinen ja mainitsemisen arvoinen tuotekehityshankkeemme on merkittävästi pidemmällä. Tavoitteena on korvata kovametallituotteet muovituotteilla. Muovin etuina ovat sen pitkäikäisyys ja kestävyys. Hankkeen onnistuessa se tarkoittaa yhteistyökumppanillemme merkittäviä kustannussäästöjä vähentyvien korjauskustannusten ansiosta. 

Lujuusmittaus

Rengasjäykkyyden mittaus.

Hehkutusuunissa määritetään kompaundin kalsiumkarbonaatin täyttöaste. 

Kalibrointipunnusten avulla varmistetaan mittaustulosten oikeellisuus.

Viisteen symmetrisyyden tarkistukset.

Kompaundin kosteusmitaus

Elinalla on 19 v. kokemus laboratoriotyöskentelystä.

Upokkaita eksilaattorissa.

Sisähalkaisijan tarkistusmittaukset.

Mittaustulokset dokumentoidaan tarkasti.