Mistä on FL Pipe tehty.

Tahto

Tahdomme onnistua siinä mitä teemme ja tahdomme toimia kannattavasti niin, että varoja riittää yrityksen kehittämiseen ja muuttuvan markkinatilanteen tarpeisiin reagoimiseen. Kehitysloikat syntyvät useimmiten osaamisen ja innovaatioiden yhdistelmästä. Innovaatiot puolestaan tarvitsevat pääomaa. Suomen kansallinen velvoite uusien energialähteiden käytölle on vähintäänkin haasteellinen. Me täällä FL Pipella koemme muuttuvan toimintaympäristön antavan meille mahdollisuuden olla mukana kehittämässä jotakin täysin uutta ja ainutlaatuista.

Olemme mukana useissa eri kehityshankkeissa, joiden tavoitteena on hyödyntää teollisuuden sivuvirtoja kompaundointiprosessissa ja uusien raaka-aineiden markkinoille saamisessa. Tahdomme ratkaista teollisuuden sivuvirtojen ongelmia, tahdomme luoda uutta. Uskomme itseemme ja siihen, että tahto avaa uusia mahdollisuuksia.

Rohkeus

Meillä on aina ollut rohkeutta lähteä mukaan mahdottomiltakin tuntuviin hankkeisiin. Historian ensimmäinen hankintamme oli raaka-ainetta, jota kukaan muu ei huolinut tai halunnut. Onnistuimme. Silloin meitä tosin ajoi eteenpäin rohkeuden lisäksi pakko. Kun on rohkeutta yrittää ja pakko onnistua, niin kyllä ne hommat siitä lähtee luistamaan.

 

Osaaminen

Osaaminen syntyy tekemisen kautta. Osaaminen vaatii aina myös epäonnistumisia. Epäonnistumiset kuitenkin usein opettaa enemmän, kuin mikään muu. Olemme kiitollisia siitä osaamisesta, mikä meillä FL Pipella on tänä päivänä käytössä. Osaamisemme on syntynyt tekemisen ja käytännön kokemisen kautta. Asioita, joita ei toimiston pöydän takana istumalla opi. Meillä on erittäin vahva osaaminen muoviraaka-aineiden hyödyntämisestä tuotantoprosesseissa. Käytössämme on laaja yli 1000 raaka-ainereseptin tietopankki.

Tekemisen, kokemisen ja osaamisemme avulla olemme päässeet siihen, että tänä päivänä muovihylsytuotantomme on 100{6b374e175f1e46c0c6bd8111810fc793f1bc03ec2dcf044acd4d9194fb06e2bc} uusiomateriaalista.

Onni

Onnemme on ollut uskolliset ja pitkäaikaiset asiakkaamme. Monet heistä, esimerkiksi Rani-Plast on luottanut meihin ja tehnyt töitä kanssamme toiminnan alusta aina näihin päiviin saakka. Se on sitä onnea, joka on kantanut meidät näihin päiviin saakka.

 

Tahdosta, rohkeudesta, osaamisesta ja onnesta. Niistä FL Pipe on tehty.